Vind Menighedsråd består af 5 valgte medlemmer, samt sognepræsten, der er født medlem. Menighedsrådet holder sine menighedsrådsmøder i LandsbyCenter Vind. Alle møder er offentlige og afholdes kl. 19.00 (hvis ikke andet er anført).

Kommende menighedsrådsmøder: 21/3; 25/4; 25/5; 22/8.

I tilfælde af personfølsomme oplysninger send sikkert til Vind menighedsråd her ellers brug nedenstående e-mailadresser.

Formand

Maria Grøndahl Klink Gammelvind

Ørnhøjvej 13, Vind

7500 Holstebro

tlf.: 97 43 00 23

mobil: 28 92 07 20

e-mail: maria@gammelvind.dk

Næstformand

Annette Gammelvind

Ørnhøjvej 12, Vind

7500 Holstebro

mobil: 22 33 82 31

e-mail: anvristgv@gmail.com

Kasserer

Helene Jakobsen

Hestbjergvej 10, Vind

7500 Holstebro

tlf.: 23 23 19 64

mobil:

e-mail: hmjakobsen59@gmail.com

Kirkeværge

Niels Jørn Plougmann

Præstevejen 23, Vind

7500 Holstebro

tlf.: 53 62 34 52

e-mail: niplo23@gmail.com

Kontaktperson

Merete Kjeldsgaard Jensen

Bærkær 8, Vind

7500 Holstebro

tlf.: 23 48 02 66

e-mail: fam.kjeldsgaard@gmail.com

Sognepræst

Morten Mouritzen

Præstevejen 5

7550 Sørvad

tlf.: 97 43 80 20

e-mail: mmo@km.dk