Minikonfirmandundervisning

Minikonfirmandundervisning 2019

begynder i uge 36 for alle børn, der går i 3. klasse. Børn, der er medlem af folkekirken

i sognemenigheden og går på Vinding skole får direkte besked om tilmelding i løbet af

juni måned.

Skulle du af én eller anden grund ikke have modtaget en indbydelse og gerne vil være

med, så kontakt sognepræsten Morten Mouritzen på tlf: 97 43 80 20 eller på mail:

mmo@km.dk Andre 3. klasses børn er også velkommen.

Minikonfirmander 2018