Hvad kan jeg bruge bedeslagene i kirken til?

Når man sidder til en gudstjeneste, og klokkerne ringer, så kan tankerne let fare alle mulige steder hen. Når klokkerne så holder en lille pause, og bedeslagene begynder, så indstiller man sig på, at gudstjenesten skal i gang. Men hvad kan man bruge de 9 bedeslag til? 

Tja, til at bede! Bede om, at man selv må få noget ud af gudstjenesten. Bede for præsten og kirkebetjeningen. Bede for menigheden, sognet og Danmark. Altsammen gode måder at bruge tiden til, mens bedeslagene lyder. 

Men faktisk er der en mening med, at bedeslagene er tredelte, altså 3x3 slag med en lille pause efter hver tredje slag. Det er, fordi vi skal tænke på den treenige Gud: Faderen, Sønnen og Helligånden. Der er tre slag for hver.

Jeg har gjort det til en vane at tænke det ind i min bøn, før gudstjenesten begynder. Og der er flere måder, man kan gøre det på. Her er nogle eksempler, hvor man beder ordene med hvert slag, og hvor man siger "tak" i pausen efter hver tredje slag.

Gud Fader - verdens skaber - min skaber - tak

Jesus Kristus - verdens frelser - min frelser - tak

Gud Helligånd - verdens trøst - min trøst - tak

Eller:

Gud Fader - som har skabt mig - velsign mig - tak

Guds Søn - som døde for mig - velsign mig - tak

Guds Ånd - som bor i mig - velsign mig - tak

Men vær selv kreativ i min bøn og find på andre former, som passer til dig. Lad os alle bede!