Kun indsamling ved høstgudstjenesten

Vind Menighedsråd har på sit møde den 7. maj 2015 besluttet, at der fremover kun skal være indsamling i Vind Kirke i forbindelse med høstgudstjenesten. Indsamlingsbeløbene har været faldende og er efterhånden så små, at menighedsrådet tror, at én indsamling måske kan være med til at samle et større beløb ind. Det er menighedsrådets opgave samvittighedsfuldt at fordele høstofferet til kirkelige formål både lokale og landsdækkende. Beløb, der bliver lagt i en kuvert med angivelse af formål og beløb, vil naturligvis gå til det formål, som giveren har angivet.

Fordeling af høstoffer 2020

Det danske Bibelselskab   400,00
FDF       500,00
Møltrup Optagelseshjem   650,00
i alt:       1550,00