Aktuelle arrangementer

De ni læsninger

Familiegudstjenesten søndag den 2. december kl. 13.30, vil foregå med "De ni læsninger" - tekster om advent og jul. Efter gudstjenesten er der advents- og julemarked i LandsbyCenter Vind.

Julekoncert

torsdag den 13. december kl, 19.00 i Vind Kirke.

Himmelske Dage på Heden

I dagene 30. maj - 2. juni afholdes der "Himmelske Dage" i Herning. Følg med i dagspressen eller se på deres hjemmeside for nærmere informationer, https://www.himmelskedage.dk/

 

Julekoncert

torsdag den 13. december kl, 19.00 i Vind Kirke.

Esters Bog – bogen uden Gud, og dog…!

Vidste du, at Ester, en ung, fattig, forældreløs, jødisk pige, vandt verdenshistoriens første skønhedskonkurrence og blev dronning af Persien og Medien? Vidste du, at Esters Bog er den eneste bog i bibelen, der ikke nævner Guds navn? Vidste du, at Ester var én af de modigste kvinder i bibelen? Nej vel? Esters Bog er ikke en bog i bibelen, der påkalder sig ret megen opmærksomhed. Mange oplever, at bladene i deres bibel klistrer sammen netop her, for det ikke tit, bibelen er åben på disse sider. Hvad kan vi lære af Esters Bog? Jeg vil tage følgende tre temaer frem: Hvad er tro? - Tro og tillid i praksis. Hvorfor, Gud? - Det onde og Guds forsyn. Kristen glæde.

Det vil vi prøve at se på i løbet af 3 kursusaftener i foråret 2019. Det sker gennem sang, film, undervisning og samtale

Kurset foregår i præstegårdens konfirmandlokale på følgende datoer:

tirsdage: 5. februar. + 19. februar. + 5. marts.

Pris: 25,- kr. for kaffe pr. gang og 25,- for kursus/-materiale. I alt: 100,- kr.

Tilmelding kan ske til mig fra nu af og senest 4. januar 2019.

Ønsker du nærmere oplysninger om kurset, er du velkommen til at kontakte mig.

Morten Mouritzen

Gud & Guf

tirsdag den 26. marts kl. 17.00 i Vind Kirke

Gud & Guf

torsdag den 12. september kl. 17.00 i Vind Kirke

Gud & Guf

tirsdag den 26. marts kl. 17.00 i Vind Kirke.

Det er gudstjeneste i børnehøjde for alle børn op til 10 år og deres forældre og bedsteforældre (ældre børn er naturligvis også velkommen!). Efter gudstjenesten er der GRATIS fællesspisning i LandbyCenter Vind

Kom og vær med!