Kalender

Søndag den 19. maj 10.30

I kirken efter gudstjenesten: orienteringsmøde vedr. menighedsrådsvalget.

Tirsdag den 28. maj 19.00-21.00

Pilgrimsvandring i Vind v/Maj-Brit Christensen, Aulum

Vi mødes ved Landsbycenteret i Vind og efter en kort introduktion, går vi en guidet vandretur på ca. 5 km. gennem Vind og omegn og via Vind Kirke retur til landsbycenteret, hvor vi slutter af med en kort refleksion og aftensang. Input undervejs på turen tager udgangspunkt i den kristne tradition. Under vandringen vil der være tid med stilhed, hvor man går hver for sig og tid med samtale to og to ud fra aftenens fokus.

Pilgrimsvandring kan måske bedst beskrives som en slags gudstjeneste, hvor man går ude i stedet for at sidde inde, og man bruger alle sine sanser! Det er en vandring med Gud, med sig selv og med andre.

Naturen giver et åbent rum, hvor der er højt til himlen, og hvor der er plads til, at tanker og ord kan flyve frit og ucensureret. Naturen, stilheden og den gode samtale kan bringe os tættere på os selv, hinanden og Gud.

Pilgrimsvandring er åben for alle uanset baggrund. Det kræver ingen særlige forudsætninger for at deltage og der er ikke tilmelding. Sognepræst Maj Brit Hvid Christensen leder pilgrimsvandringen.

Der er byfest i Vind i denne uge. Derfor er der mulighed for inden vandringen at købe sin aftensmad (pandekager mv.) i teltet bag Landsbycenteret. Efter vandringen er der the/kaffe for dem, der har lyst.

Søndag den 16. juni 9.00

Ved gudstjenesten i Vind kirke fortæller Laurits Mosegaard om Gideonitternes arbejde. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe.

Torsdag den 22. august 14.30

Caféeftermiddag i Konfirmandlokalet.

Torsdag den 12. september 17.00

Gud & Guf i Vind Kirke. Derefter fællesspisning 18.00 for alle i LandsbyCenter Vind.

Torsdag den 14. november 14.30

Caféeftermiddag i Konfirmandlokalet.