Ny præstebolig i Vinding.

Nuværende præstegård for Vind og Vinding sogne – præstegården i Vinding/Sørvad – trænger til en gennemgribende renovering. Mulighederne og økonomien har været diskuteret i flere år, og man er nu nået i mål.

En renovering vil være meget omfattende og dyrt og det er derfor besluttet at der skal opføres en ny præstebolig, som skal bygges på nuværende matrikel.

Det betyder at nuværende præstebolig skal nedrives, men de nuværende tjenstlige lokaler, såsom konfirmandstue og kontor bevares.

Herning Provsti har i juni bevilget 4.5 mio. kr. Dette beløb omfatter også en nødvendig facadetilretning m.v. af de tjenstlige lokaler.

På grund af konstatering af skimmelangreb, som måske kan udvikle sig er pengene bevilget så præsteboligen kan opføres allerede i 2022.

Vind og Vinding menighedsråd er derfor trukket i arbejdstøjet. Opgaven er i første omgang lagt i hænderne på præstegårdsudvalget som består af tre personer fra hver af de to menighedsråd.

Udvalget har bl.a. været på besigtigelsestur til nyopførte præsteboliger i området for inspiration.

Det er nu besluttet at vi beder to arkitektfirmaer om at komme med skitseudtryk der beskriver den ny præstebolig, som vi forventer bliver på ca. 200 kvm. Det skal samtidig også tages med i betragtning hvordan det kan passe sammen med den tilbageværende bygning.

Vi er så samtidig også ved at få klarhed over hvad det vil koste at ændre de nuværende tjenstlige lokaler, så vi har styr på hvor stort beløb vi har til den ny præstebolig.

Vi håber vi har en rimelig klarhed over alt dette ultimo september, og vi planlægger at vi senere på året kan vælge hvem vi ønsker der skal byde på nybyggeriet.

Så bliver det spændende hvornår byggeriet kan påbegyndes. Der tales jo om ventetider på håndværkere og materialemangel. Endelig er der også hele myndighedssagsbehandlingen samt den endelige godkendelse af projektet hos Provstiet.

Den endelige tidsplan for de forskellige arbejder, såsom nybyggeriet, nedbrydning af nuværende præstebolig og nødvendige ændringer vedr. tjenstlige lokaler vil blive lavet i oktober kvartal 2021.

På vegne af præstegårdsudvalget for de to sogne

Ivan Thomsen