Vind og Vinding sogne søger Kirkesanger

Kan du lide at synge og vil du gerne være en del af et lille, velfungerende team?

En stilling som kirkesanger ved Vinding menighedsråd er ledig. Stillingen omfatter også tjeneste ved Vind kirke under Vinding-Vind Pastorat.

Stillingen aflønnes med ca. 300 timer årligt, fordelt med ca. 192 timer i Vinding og ca. 108 timer i Vind. I er 2 kirkesangere, der deles om opgaverne og som udgangspunkt ligger dine tjenester fra d. 1-15. i hver måned.

Vi forventer, at du er et musikalsk menneske, som kan synge rent og tydeligt, har gode samarbejdsevner og holder af at arbejde i et fællesskab hovedsageligt med præst, organist og kirketjener.

Vinding og Vind Sogn har tilsammen ca. 2200 indbyggere og 1 fuldtidsansat sognepræst. Organist og kirkesangere har tjeneste ved begge kirker.

Der er efter loven krav om børneattest.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse telefonisk til Ivan Thomsen, 4032 1693, eller Merete Kjeldsgaard, 2348 0266, kontaktpersoner i hhv. Vinding og Vind Menighedsråd.

Ansøgning sendes til Vinding Menighedsråd på mail: 8747fortrolig@sogn.dk og skal være os i hænde senest den 15. maj 2024.

Søndag den 19. maj 10.30

I kirken efter gudstjenesten: orienteringsmøde vedr. menighedsrådsvalget.