Pressemeddelelse – Vinding præstebolig

Menighedsrådene i Vind og Vinding er nu klar til at bygge ny præstebolig i Sørvad.

Det har været en lang proces. Forventningen var at byggeriet kunne være startet omkring sommerferien sidste år, men der i den grad gået kage i den med forskellige forhindringer.

Vi indbød 3 firmaer til at give bud, og byggeopgaven blev efterfølgende givet til Sørvad Tømrer & Snedker, men vi kunne ikke få en landzonetilladelse til det byggeri vi havde udbudt, og måtte derfor ændre på tegningerne, så det blev et hus som landzonemæssigt kunne godkendes af Herning kommune.

Nyt tilbud fra Sørvad Tømmer & snedker efter sommerferien viste heldigvis vi kunne holde os inden for budgettet og vi var sådan set klar til at gå i gang ultimo oktober. Så opstod der en uenighed mellem vores byggerådgiver og provstiets rådgiver, om ændringerne i tegninger var så væsentlige at der skulle indhentes helt nye tilbud.

Menighedsrådene kunne ikke leve med denne usikkerhed, hvor nogle af de bydende evt. kunne lægge sag an mod os, hvorfor vi i januar indbød samme 3 firmaer, som i første omgang, om at give tilbud.

Her afgav K2 huset, Ikast så det bedste tilbud og vi forventer nu at byggeriet kan igangsættes medio april, og håber på at Anni og Morten kan flytte ind i den nye bolig medio oktober.

Det har været en lang og uhyre træls proces. Ikke mindst også for Sørvad Tømrer & Snedker som har brugt rigtig megen tid på hele sagen. Det beklager og undskylder vi.

Ivan Thomsen

Formand for præstegårdsudvalget