Kirkesanger

Kurt Hansen

Thusholtvej 1

7550 Sørvad

tlf.: 91 89 75 46

email: thusholt64@gmail.com

(kirkesanger fra den 16. og måneden ud)

Kirkesanger

vacant

(kirkesanger fra den 1. til den 15. i måneden)