Fødsel og faderskab

Hvis forældrene ikke er gift, sendes via den digitale selvbetjening på www.borger.dk (under fanen "familie og børn") en Omsorgs- og Ansvarserklæring til sognepræsten senest 14 dage efter fødslen.

Dåb

aftales med præsten.

Fotografering og videooptagelser

aftales med præsten.

Vielse

aftales med præsten. Pyntning af kirken aftales med graveren.

Dødsfald og begravelse

henvendelse til præsten og bedemandsforretningen. Gravstedet aftales med graveren.

Navneændring

Gøres via den digitale selvbetjening på www.borger.dk (under fanen "familie og børn").

Sognepræst Morten Mouritzen